Terug

Veiligheidsmanagement in het Kwaliteitskader FZ

Publicatiedatum: 15 mei 2023

Eind vorig jaar is het Kwaliteitskader Forensische Zorg geïntroduceerd. Het is de bedoeling dat de sector eind 2028 volledig werkt volgens het Kwaliteitskader FZ. Elke organisatie bepaalt zelf het tempo en de volgorde van implementatie. Op weg naar 2028 hebben DJI en de sector 14 thema’s opgesteld die helpen bij de implementatie. Het BO FZ heeft deze thema’s vastgesteld. Veiligheidsmanagement is voor dit jaar een van de thema’s die centraal staan en onderdeel zijn van het kwaliteitsgesprek. Overdracht/stapelzorg en medewerkersmetingen zijn de andere twee thema's.

De voortgang van de implementatie van het Kwaliteitskader FZ is onderwerp in de kwaliteitsgesprekken die jouw organisatie voert met DJI. Deze gesprekken zullen vooral gaan over hoe veiligheidsmanagement binnen jouw organisatie is geregeld en geborgd en welke acties je nog wilt ondernemen.  

Veiligheidsmanagement, wat is dat eigenlijk? 
Veiligheidsmanagement is de basis voor het verlenen van forensische zorg. Het gaat daarbij enerzijds om het identificeren, signaleren en beperken van risico’s op delictgedrag bij een patiënt/cliënt (risicomanagement). Anderzijds is veiligheidsmanagement gericht op zorgdragen voor een veilig woon- en werkklimaat binnen een organisatie voor medewerkers, patiënten/cliënten en bezoekers. 

Het thema veiligheidsmanagement is binnen het Kwaliteitskader FZ uitgewerkt in verschillende kwaliteitsaspecten. In de bijlage staat om welke kwaliteitsaspecten het gaat. 

Hoe werk je aan veiligheidsmanagement? 
Misschien is veiligheidsmanagement binnen jouw organisatie al goed op orde, gebruik het thema dan vooral om beleid, procedures en afspraken nog eens langs de lat van het Kwaliteitskader FZ te leggen. Het kan ook zijn dat veiligheidsmanagement in jouw organisatie opgepakt moet worden en je op zoek bent naar hoe je concrete invulling geeft aan veiligheidsmanagement. Dan vind je op deze website onder de tab inspiratie allerlei goede voorbeelden vanuit verschillende sectoren die helpen bij het implementeren van het Kwaliteitskader FZ. Je kunt gericht zoeken op wat jij nodig hebt. Heb je zelf een goed voorbeeld? Dien dat vooral in via de website als ‘best practice’. Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader FZ. Ook organiseert het EFP op donderdag 15 juni van 14.00 – 16.00 uur een inspiratiesessie rondom veiligheidsmanagement. Aanmelden kan via deze link. 

Kader beschrijft wat er moet gebeuren, organisatie geeft invulling 
Bij het opstellen van het Kwaliteitskader FZ is afgesproken dat het kader beschrijft wát er moet gebeuren. Hoe een organisatie dat invult, is aan de organisatie zelf. DJI gebruikt in de kwaliteitsgesprekken geen ‘afvinklijstjes’, maar voert de gesprekken op basis van vertrouwen: samen kijken of veiligheidsmanagement goed is vormgegeven.  

Goed om te weten, de onderwerpen delictanalyse en risicotaxatie zijn ondergebracht in het thema risicogestuurde behandeling/begeleiding. Dit thema komt in 2024 aan bod.  

Blijf op de hoogte! 
Het EFP werkt samen met Kwaliteitskader FZ Koplopers. Dat zijn collega’s bij forensische zorgorganisaties die als eerste op de hoogte zijn van nieuws, tips en best practices rondom het Kwaliteitskader FZ. Is er nog geen Koploper bij jou in de organisatie? Aanmelden kan via deze link. Daar vind je ook het antwoord op veel gestelde vragen, de mogelijkheid om een vraag te stellen en om je aan te melden voor de nieuwsbrief 

Veiligheidsmanagement in het Kwaliteitskader FZ
Best practice aandragen