Kwaliteitskader
Forensische Zorg

Het Kwaliteitskader FZ is ontwikkeld door én voor alle betrokkenen binnen de forensische zorg. Het is een gedeelde visie over wat goede forensische zorg is en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen.

Wat is het? Download het Kwaliteitskader

KwaliteitskaderFZ
Uitgelicht thema

Veiligheidsmanagement

Het Kwaliteitskader FZ bestaat uit 5 pijlers. Aan elke pijler zijn thema’s gekoppeld, die zijn uitgewerkt in kwaliteitsaspecten. Op weg naar 2028 hebben DJI en de veldpartijen 14 thema's bedacht die helpen bij de implementatie. Het BO FZ heeft deze thema's vastgesteld. Veiligheidsmanagement is één van de thema's dit jaar. In de implementatieplanning zie je welke thema's uit het Kwaliteitskader FZ dit jaar nog meer besproken worden tijdens de gesprekken met DJI. 

Implementatieplanning

Inspiratie

Onder 'Inspiratie' vind je best practices die je laten zien hoe andere organisaties vormgeven aan een pijler, thema of kwaliteitsaspect. Dit helpt je bij de implementatie van het Kwaliteitskader. En deel vooral ook je eigen best practice(s)! Verder vind je hier handige hulpmiddelen ter ondersteuning van de implementatie.

Bekijk alle best practices

Best practice aandragen