Organisatie

Het BO FZ is de eigenaar van het Kwaliteitskader FZ en opdrachtgever van de beheerorganisatie, het EFP. Betrokken partijen zijn de Nederlandse ggz, Valente, VGN, NIP, NVvP, V&VN, DJI en MIND. Het ministerie van J&V heeft een faciliterende rol binnen het BO.

Het BO FZ:

  • Keurt het programmaplan en de jaarplannen goed en vult de benodigde randvoorwaarden in, waaronder de (financiële) middelen.
  • Neemt besluiten betreffende (doorontwikkeling, bijsturing, uitzetten van passende acties van) het Kwaliteitskader FZ.
  • Is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Doorontwikkelagenda.

Het EFP:

  • Is verantwoordelijk voor het beheer van het Kwaliteitskader FZ.
  • Stelt het programmaplan en de jaarplannen op.
  • Ontwikkelt middelen die helpen bij de implementatie van het Kwaliteitskader FZ.
  • Voert regie op de Doorontwikkelagenda.

Het EFP is een onafhankelijke organisatie die kennis levert, organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering én uitvoering van het Kwaliteitskader. DJI is verantwoordelijk voor het monitoren van de implementatie van het Kwalilteitskader op organisatieniveau.

Best practice aandragen