Doorontwikkelagenda

In het Kwaliteitskader FZ staan ook kwaliteitsaspecten (uitwerkingen van de pijlers) waaraan aanbieders op termijn moeten voldoen. Nu zijn nog niet alle kwaliteitsaspecten haalbaar omdat bijvoorbeeld instrumentarium hiervoor ontbreekt. Daarvoor is de Doorontwikkelagenda opgesteld. Deze agenda bevat zaken die door het veld samen  moeten worden ontwikkeld om de implementatie van het Kwaliteitskader FZ te ondersteunen. Denk dan bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van handreikingen of bepaalde meetinstrumenten.

Planning DoorontwikkelagendaDoorontwikkelagenda

Best practice aandragen