Cliënten/naasten

Jijzelf of jouw naaste ontvangt forensische zorg of gaat mogelijk dit traject in. Dan is het fijn om te weten wat je kunt verwachten van de forensische zorgverlening en behandeling. 

Kwaliteitskader FZ

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg vertelt welke verwachtingen je mag hebben van de forensische zorg en behandeling. Het beschrijft op vijf onderwerpen hoe deze zorg bijdraagt aan het voorkomen van een nieuw delict en hoe de zorg hoogwaardig en herstelgericht is. Klik hieronder op de button om meer informatie te krijgen over het Kwaliteitskader FZ. 

Cliëntversie Kwaliteitskader FZ

 

Onderwerpen

Het Kwaliteitskader FZ gaat over vijf onderwerpen: 

1) Veiligheid en zorg op maat
2) Zorgverleners met de juiste kennis, ervaring en houding
3) Organisaties die hun systemen en processen op orde hebben
4) Passende zorg op ieder moment
5) Heldere informatie over resultaten

Samen willen we leren, ontwikkelen en verbeteren. Daarvoor is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over wat we vinden en ervaren in de forensische zorg. 

Best practice aandragen