Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

See, Think, Act (STA)
See, Think, Act (STA)

Relationele veiligheid is een belangrijk thema. De methode 'See Think Act' kan waardevolle handvatten en inspiratie bieden om de veiligheid van jezelf, je collega’s, patiënten en de maatschappij blijvend te borgen.

EFP
Implementatiestudie omgaan met de spagaat krachtgericht werken binnen de BW/MO
Implementatiestudie omgaan met de spagaat krachtgericht werken binnen de BW/MO

In dit project wordt een implementatiestudie uitgevoerd naar de implementatie van call 2018-95 Omgaan met de spagaat van krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de maatschappelijke opvang. Dit betreft een lopend onderzoek

KFZ
Neuropredictie in de forensische zorg: Een kwalitatieve analyse van ethische en juridische dilemma’s en co-creatie van handreikingen voor de praktijk
Neuropredictie in de forensische zorg: Een kwalitatieve analyse van ethische en juridische dilemma’s en co-creatie van handreikingen voor de praktijk

Het doel van dit project is het onderzoeken van ethische en juridische dilemma’s voor het gebruik van neurotechnologieën, en meer specifiek neuropredictie, in de forensische zorg. Dit betreft een lopend onderzoek

KFZ
Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie
Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie

Dit betreft een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie. DIT BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken
Theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken

Dit project ontwikkelt een theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken, dat duidelijk maakt welke aanpak en welke werkzame factoren tot welke doelen leiden. DIT BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Betrokkenheid centrale cliëntenraad
Betrokkenheid centrale cliëntenraad

De Binnenvest kent een actieve centrale cliëntenraad en deze raad wordt actief betrokken vanuit het management. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO de Binnenvest
Inzet van vrijwilligers
Inzet van vrijwilligers

Aan de Ontmoeting zijn ongeveer 1100 vrijwilligers verbonden. De vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in voor de instelling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Ontmoeting
Ontwikkelbereidheid
Ontwikkelbereidheid

Binnen de Tussenvoorziening bruist het van de ideeën voor ontwikkeling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Tussenvoorziening
Proces naar ontwikkeling
Proces naar ontwikkeling

Binnen HVO-Querido wordt er serieus en weloverwogen gewerkt aan innovatie en ontwikkeling van de instelling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO HVO-Querido
Innovatieve manieren van werken
Innovatieve manieren van werken

Bij RIBW Overijssel wordt er op verschillende innovatieve manieren gewerkt. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Zichtbaarheid van het Leger des Heils
Zichtbaarheid van het Leger des Heils

Er zitten verschillende voordelen aan de zichtbaarheid van het Leger des Heils. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Leger des Heils
Interne flexpool
Interne flexpool

De Tussenvoorziening kent een eigen interne flexpool, wat meerdere voordelen kent. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Tussenvoorziening
De plannen m.b.t. werving en selectie van het forensische team
De plannen m.b.t. werving en selectie van het forensische team

Er zit een duidelijke gedachte achter de wervingsprocedure met betrekking tot het forensische team. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO IrisZorg
Visie op middelengebruik
Visie op middelengebruik

De visie op middelengebruik binnen Wender is dat middelengebruik niet wordt goedgekeurd, maar de persoon achter het gebruik nooit wordt afgekeurd. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Wender
Focus op het terugdringen van het recidiverisico
Focus op het terugdringen van het recidiverisico

In de begeleiding van forensische cliënten is Pameijer zich erg bewust van de opdracht die justitie geeft, namelijk het verminderen van het recidiverisico. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Pameijer
Aandacht voor gezonde leefstijl
Aandacht voor gezonde leefstijl

Binnen de BW Forint is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl door middel van de leefstijlclub. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
Motivatiebrief voor het cleanhouse
Motivatiebrief voor het cleanhouse

Om als cliënt een plek te kunnen krijgen in het cleanhouse binnen de Binnenvest, dienen zij een motivatiebrief te schrijven. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO de Binnenvest
Inzet van de cliëntenraad
Inzet van de cliëntenraad

Het Leger des Heils kent in iedere regio een cliëntenraad. Deze raden bestaan uit deelnemers, oud-deelnemers, of een vertegenwoordiger daarvan. De cliëntenraden hebben een belangrijke rol binnen de instelling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Leger des Heils
De stem van de cliënt
De stem van de cliënt

Op verschillende manieren wordt de input van cliënten meegenomen in de processen en beleidsontwikkeling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Activering
Activering

Activering van cliënten staat hoog in het vaandel bij Lister. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Actief creëren en faciliteren aanbod voor cliënten
Actief creëren en faciliteren aanbod voor cliënten

Om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften creëert en faciliteert Lister aanbod voor cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Contacten met betrekking tot werk en participatie
Contacten met betrekking tot werk en participatie

De Ontmoeting kent warme contacten in de omgeving om passend werk en dagbesteding aan te bieden voor cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Ontmoeting
CJOE
CJOE

CJOE is het centrum voor dagbesteding en participatie binnen Fonteynenburg. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Dagbesteding
Dagbesteding

RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft een groot en gevarieerd aanbod aan dagbesteding voor cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Cliënt staat centraal
Cliënt staat centraal

Gedurende de hele reviewdag heeft het reviewteam gemerkt dat de cliënt centraal staat binnen Lister. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Aansluiting bij de cliënt
Aansluiting bij de cliënt

Het reviewteam heeft gemerkt dat medewerkers veel aandacht hebben voor het aansluiten bij de cliënt en zijn of haar wensen en behoeften. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Autonomie en zelfregie rondom eten
Autonomie en zelfregie rondom eten

Cliënten vinden deze vrijheid erg prettig en leren vaardigheden voor meer zelfstandigheid. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Maatwerk voor de cliënt
Maatwerk voor de cliënt

Binnen Wender proberen medewerkers zo veel mogelijk maatwerk te leveren en echt aan te sluiten bij de cliënt. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Wender
Proces aan de voordeur
Proces aan de voordeur

De intake en plaatsing binnen Lister is erg strak geregeld. Er wordt nauwkeurig gescreend of een cliënt past bij één van de voorzieningen van Lister en of Lister kan bieden wat de cliënt nodig heeft. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Samenwerking met de Van der Hoeven Kliniek
Samenwerking met de Van der Hoeven Kliniek

Een kracht van Lister is de samenwerking met de Van der Hoeven Kliniek. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Samenwerking in de regio
Samenwerking in de regio

RIBW Overijssel heeft waardevolle contacten in de regio waarmee cliënten verbinding krijgen met de stad of regio waarin ze wonen. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Interne samenwerking als keten
Interne samenwerking als keten

Forint is de forensische tak van Lentis met daarin onder andere de FPA Zuidlaren, de AFPN en de Beschermd Wonen locaties in Beijum (Groningen) en Zuidlaren. Dit levert een goede interne samenwerking op. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
Zorgvuldige intake
Zorgvuldige intake

Bij de Ontmoeting wordt er bij de intake zorgvuldig bekeken of een cliënt een goede match is met de instelling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Ontmoeting
Draagvlak bij de plaatsing van cliënten
Draagvlak bij de plaatsing van cliënten

Medewerkers op de locaties worden actief betrokken bij de plaatsing van cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Tussenvoorziening
Actieve samenwerking binnen en buiten de keten
Actieve samenwerking binnen en buiten de keten

Op verschillende manieren heeft het reviewteam gezien dat Fonteynenburg de samenwerking actief opzoekt met ketenpartners en partners in de omgeving. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Zachte landing bij Ypendael
Zachte landing bij Ypendael

Om de overgang van de Penitentiaire Inrichting (PI) of kliniek naar de beschermd wonen locatie als een zachte landing te laten verlopen, organiseert Fonteynenburg een zachte landing. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Continuïteit van zorg
Continuïteit van zorg

Mede door de samenwerking met de Pompekliniek kunnen de cliënten van RIBW Nijmegen en Rivierenland continuïteit van zorg geboden krijgen. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Samenwerking met de Pompekliniek bij de Meander
Samenwerking met de Pompekliniek bij de Meander

RIBW Nijmegen & Rivierenland werkt al ruim 10 jaar nauw samen met de Pompekliniek. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Lange adem en vasthoudendheid
Lange adem en vasthoudendheid

De begeleiding binnen Pameijer kenmerkt zich door het hebben van een lange adem en vasthoudendheid. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Pameijer
Werkklimaat waarbij geleerd wordt van fouten
Werkklimaat waarbij geleerd wordt van fouten

RIBW Overijssel kent een cultuur en werkklimaat waarin fouten gemaakt mogen worden en bespreekbaar zijn. Medewerkers voelen de veiligheid om hun fouten te bespreken. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Best practice aandragen