14 thema's

Opbouw van het kader

Het Kwaliteitskader FZ bestaat uit 5 pijlers. De pijlers zijn uitgewerkt in 27 kwaliteitsaspecten. Op weg naar 2028 hebben DJI en de veldpartijen 14 thema's bedacht die helpen bij de implementatie en onderdeel worden van het kwaliteitsgesprek. Het BO FZ heeft deze thema's vastgesteld. Dit helpt om het Kwaliteitskader geleidelijk in te voeren. 

De basis voor deze indeling is beschreven in twee notities:

 

Notitie inkoop en kwaliteitskader FZ

 

Aanvullende notitie DJI

 

Dit zijn de 14 thema's en hun pijlers:

Pijler 1: Veiligheid en persoonsgerichte zorg

Thema 1: Veiligheidsmanagement
Thema 2: Herstelgerichte zorg
Thema 3: Risicogestuurde behandeling/begeleiding
Thema 4: Betrekken cliënt/netwerk

Pijler 2: Forensisch Vakmanschap

Thema 5: Vakbekwaamheid/bevoegdheid
Thema 6: Opleidingsplan
Thema 7: Ervaringsdeskundigheid

Pijler 3: Organisatie van zorg

Thema 8: Kwaliteitsmanagementsysteem
Thema 9: Lerende cyclus
Thema 10: Cliëntmetingen
Thema 11: Medewerkersmetingen

Pijler 4: Samenwerken

Thema 12: Samenwerking in de keten
Thema 13: Deelname regio-overleggen en/of lerende netwerken
Thema 14: Overdracht/stapelzorg

Pijler 5: Informeren over resultaten

Deze pijler heeft geen eigen thema's.

DJI heeft de thema's die in de kwaliteitsgesprekken aan de orde komen, verdeeld over de looptijd van de implementatie van het Kwaliteitskader FZ. De thema's voor de eerste twee jaar staan vast, voor de jaren daarna zijn ze indicatief.

Best practice aandragen