Aan de slag

Alle partijen in de forensische sector werken mee aan de ontwikkeling, praktische uitwerking en implementatie van het Kwaliteitskader Forensische Zorg. Eind 2028 werkt de hele sector  volgens het Kwaliteitskader en vanaf 2023 zijn de thema's onderdeel van de zorginkoop-gesprekken. 


Hoe je met het Kwaliteitskader aan de slag gaat, is voor iedereen anders. Een bestuurder richt zich op het inrichten van de organisatie, terwijl een professional meer geïnteresseerd is in toepassingen tijdens de dagelijkse handelingen en interventies. Je vindt de informatie die voor jou relevant is, via onderstaande linken.

Ik ben een:

Best practice aandragen