Contact

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je het antwoord op veel gestelde vragen. 

Wat is de rol van het Bestuurlijk Overleg FZ (BO FZ)?

Het BO FZ is eigenaar en opdrachtgever van het Kwaliteitskader FZ. DJI en de Nederlandse ggz hebben het Kwaliteitskader FZ als aandachtspunt op hun agenda. 

Het BO FZ heeft het beheer van het Kwaliteitskader FZ gedelegeerd aan het EFP (beheerorganisatie). Het EFP rapporteert periodiek aan het BO FZ over de voortgang. 

Wat is de rol van het EFP?

Het EFP is verantwoordelijk voor het beheer van het Kwaliteitskader. Hiervoor ontwikkelt het EFP middelen die helpen bij de implementatie van het kader. Bijvoorbeeld een website met tools, best practices, verwijzingen naar relevante informatie, het laatste nieuws en een agenda. Het EFP is een onafhankelijk instituut dat kennis levert, organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering én uitvoering van het kader.

Op weg naar 2028 zijn verschillende ambities vastgelegd in de zogenaamde Doorontwikkelagenda. Het EFP houdt ook in de gaten of de doorontwikkeling van het kader volgens plan verloopt.

Wat is de rol van DJI?

DJI is verantwoordelijk voor het monitoren van de implementatie van het Kwalilteitskader FZ op organisatieniveau.

Het Kwaliteitskader FZ is opgedeeld in thema's. Jaarlijks kiest DJI een aantal thema's die zij bespreken tijdens de kwaliteitsgesprekken.

Hoe gebruik ik de best practices?

In de rubriek 'inspiratie' vind je best practices van collega-zorgaanbieders. Vind je iets waarvan je meer wilt weten? Neem contact op met de betreffende organisatie. 

Heb je zelf een best practices die je met anderen wilt delen? Draag die dan aan via deze website.

Best practice aandragen

Waar kan ik mee beginnen?

De implementatie van het Kwaliteitskader FZ moet op 1 januari 2028 zijn afgerond. Tot die tijd kan je als organisatie zelf kiezen in welk tempo en in welke volgorde je de implementatie uitvoert. Dit hangt natuurlijk ook af van de stand van zaken binnen je organisatie.

Wel raden we aan om extra aandacht te besteden aan de thema's die DJI aan de orde zal stellen tijdens de kwaliteitsgesprekken.

Ga nu aan de slag met het implementeren van het Kwaliteitskader Forensische Zorg

Hoe ziet een meerjarenplan en een kwaliteitsjaarverslag eruit?

Afgesproken is dat het meerjarenplan en het kwaliteitsjaarverslag vormvrij zijn. Elke organisatie kan zelf kiezen hoe zij communiceert over de voortgang. Om organisaties te helpen is onder 'inspiratie' bij pijler 5 een aantal hulpmiddelen opgenomen.

Wanneer moeten het meerjarenplan en het kwaliteitsjaarverslag klaar zijn?

Voor beide documenten geldt dat deze voor 1 juni moeten zijn ingediend bij DJI. 

Het eerste meerjarenplan moet op 1 juni 2023 zijn aangeleverd. Het eerste kwaliteitsjaarverslag gaat over het jaar 2022.

Wat als je weinig forensische cliƫnten hebt?

Ook dan moet je het Kwaliteitskader FZ implementeren. Kijk daarom goed hoe je dit binnen je organisatie vormgeeft. Je kunt bijvoorbeeld een speciale afdeling of een gebouw bestemmen voor je forensische cliënten, je personeel (deels) scholen in forensisch werken of aandachtsfunctionarissen aanwijzen die het forensisch werken coördineren.

Verslaglegging (meerjarenplan en kwaliteitsjaarverslag) kun je opnemen in de documenten van je hele organisatie, maar maak dit wel herkenbaar voor het forensische deel.

Wat kan ik van het EFP verwachten?

Het EFP monitort op sectorniveau de voortgang van de implementatie van het Kwaliteitskader FZ. Als er aanleiding voor is, worden voorstellen gedaan aan het BO FZ voor sectorbrede acties of aanpassing van het Kwaliteitskader.

Daarnaast ziet het EFP toe op de voortgang van de Doorontwikkelagenda en is deels uitvoerder van de daarin opgenomen activiteiten.

Het EFP verzamelt informatie en kennis en deelt dit. Het EFP geeft een nieuwsbrief uit, organiseert bijeenkomsten en is natuurlijk altijd bereid om mee te denken. 

Stel je vragen hieronder als het antwoord niet tussen de meest gestelde vragen staat.

Wat is de relatie met andere kaders?

Organisaties hebben te maken met meerdere kwaliteitsnormen, regelgeving, etc. Als het goed is, is het Kwaliteitskader FZ niet in strijd met genoemde vereisten en kan het geïntegreerd worden in het beleid.

Daarnaast bestaat het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Organisaties die zowel forensische als gehandicaptenzorg aanbieden hebben met twee Kwaliteitskaders te maken. Het is van belang om als organisatie te kijken hoe beide kaders in samenhang geïntegreerd kunnen worden.

Wat betekent het Kwaliteitskader FZ voor mijn sector?

Alle brancheorganisaties hebben het Kwaliteitskader FZ geautoriseerd. Dit betekent dat het integraal van toepassing is voor alle forensische zorgaanbieders. In het Kwaliteitskader FZ wordt het aangegeven als een bepaald aspect niet van toepassing is op alle sectoren.

Wanneer moet ik in de begeleidingssector risicotaxatie gaan toepassen?

Onderdeel van de Doorontwikkelagenda is het ontwikkelen van een risicobeoordelingsinstrument voor de sector BW/MO. Dit instrument is nog in ontwikkeling onder het Programma KFZ. Naar verwachting is dit voor de zomer 2023 gereed. De begeleidingssector moet hiermee aan de slag.

Wil je alvast inspiratie opdoen? In het KFZ-product Best practices risicomanagement BW/MO staan al goede voorbeelden. 

Wat gebeurt er als ik niet op tijd klaar ben?

Organisaties hebben tot 1 januari 2028 de tijd om te voldoen aan het Kwaliteitskader FZ. In de tussentijd ondersteunen we je natuurlijk zo veel als mogelijk door het delen van informatie en het ontwikkelen van tools.

DJI bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt met organisaties die op de deadline niet voldoen aan het kader.

Waar geef ik feedback over de website?

Wij zijn blij met jouw feedback. Feedback kunt je sturen naar info@kwaliteitskaderfz.nl en mag je richten aan Yaela Mulder, projectcoördinator van het Kwaliteitskader Forensische Zorg.

Waar geef ik feedback over het Kwaliteitskader FZ?

Wij verzamelen jouw feedback, maar zijn niet de partij die het inhoudelijk kunnen behandelen. Wel kunnen we dit meenemen in onze jaarlijkse monitor, hoe het met de implementatie van het Kwaliteitskader FZ gaat. Je kunt ons daarom jouw feedback mailen naar info@kwaliteitskaderfz.nl . 

 

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen?

Neem via het onderstaande formulier contact met ons op, of stel je vraag via KNAPP

Best practice aandragen