Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

Zorgprogramma's Forensische Psychiatrie
Zorgprogramma's Forensische Psychiatrie

Het zorgprogramma geeft een beschrijving van de problematiek van de doelgroep en geven richtlijnen ten aanzien van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van forensisch psychiatrische patiënten.

EFP
Autonomie van de medewerkers
Autonomie van de medewerkers

Medewerkers geven aan veel autonomie te hebben in hun werkzaamheden en in de manier waarop de medewerker zich kan ontwikkelen. Dat maakt dat er voldoening, trots en eigenwaarde wordt gevoeld in het werk. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
Bak van principes
Bak van principes

HVO-Querido heeft vanuit de vakgroep Forensische zorg de bak van principes ontwikkeld. Dat is een tool om het werken met de Krachtmethodiek te stimuleren. Daarnaast is er sinds kort ook een variant hiervan ontwikkeld voor de forensische zorg. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO HVO-Querido
Vakgroep forensische zorg en beleidsadviseur forensische zorg
Vakgroep forensische zorg en beleidsadviseur forensische zorg

Om de forensische zorg goed in te bedden kent de instelling onder andere de vakgroep en beleidsadviseur forensische zorg. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO HVO-Querido
Vakgroep Justitie
Vakgroep Justitie

De vakgroep justitie wordt ingezet om intern de forensische kennis te borgen en verder te ontwikkelen. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Tussenvoorziening
Benoemen inhoudelijk deskundige
Benoemen inhoudelijk deskundige

Binnen de instelling is er een inhoudelijk deskundige forensische zorg aangesteld. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Website Forensisch Vakmanschap
Website Forensisch Vakmanschap

Forensisch Vakmanschap geeft praktische invulling aan professionele ontwikkeling binnen de forensische zorg.

Forensisch Vakmanschap
Forensische Leerlijn
Forensische Leerlijn

De doelstelling van de Forensische Leerlijn is het bevorderen van de deskundigheid en het vakmanschap van de professionals in het forensische zorgveld.

KFZ
Forensische deskundigheidsbevordering
Forensische deskundigheidsbevordering

Op verschillende manieren wordt forensische deskundigheidsbevordering mogelijk gemaakt. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Best practice aandragen