Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

Implementatiestudie omgaan met de spagaat krachtgericht werken binnen de BW/MO
Implementatiestudie omgaan met de spagaat krachtgericht werken binnen de BW/MO

In dit project wordt een implementatiestudie uitgevoerd naar de implementatie van call 2018-95 Omgaan met de spagaat van krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de maatschappelijke opvang. Dit betreft een lopend onderzoek

KFZ
Inzet van vrijwilligers
Inzet van vrijwilligers

Aan de Ontmoeting zijn ongeveer 1100 vrijwilligers verbonden. De vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in voor de instelling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Ontmoeting
Visie op middelengebruik
Visie op middelengebruik

De visie op middelengebruik binnen Wender is dat middelengebruik niet wordt goedgekeurd, maar de persoon achter het gebruik nooit wordt afgekeurd. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Wender
Aandacht voor gezonde leefstijl
Aandacht voor gezonde leefstijl

Binnen de BW Forint is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl door middel van de leefstijlclub. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
Motivatiebrief voor het cleanhouse
Motivatiebrief voor het cleanhouse

Om als cliënt een plek te kunnen krijgen in het cleanhouse binnen de Binnenvest, dienen zij een motivatiebrief te schrijven. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO de Binnenvest
Activering
Activering

Activering van cliënten staat hoog in het vaandel bij Lister. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Actief creëren en faciliteren aanbod voor cliënten
Actief creëren en faciliteren aanbod voor cliënten

Om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften creëert en faciliteert Lister aanbod voor cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
CJOE
CJOE

CJOE is het centrum voor dagbesteding en participatie binnen Fonteynenburg. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Dagbesteding
Dagbesteding

RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft een groot en gevarieerd aanbod aan dagbesteding voor cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Cliënt staat centraal
Cliënt staat centraal

Gedurende de hele reviewdag heeft het reviewteam gemerkt dat de cliënt centraal staat binnen Lister. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Aansluiting bij de cliënt
Aansluiting bij de cliënt

Het reviewteam heeft gemerkt dat medewerkers veel aandacht hebben voor het aansluiten bij de cliënt en zijn of haar wensen en behoeften. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Autonomie en zelfregie rondom eten
Autonomie en zelfregie rondom eten

Cliënten vinden deze vrijheid erg prettig en leren vaardigheden voor meer zelfstandigheid. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Maatwerk voor de cliënt
Maatwerk voor de cliënt

Binnen Wender proberen medewerkers zo veel mogelijk maatwerk te leveren en echt aan te sluiten bij de cliënt. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Wender
Lange adem en vasthoudendheid
Lange adem en vasthoudendheid

De begeleiding binnen Pameijer kenmerkt zich door het hebben van een lange adem en vasthoudendheid. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Pameijer
Verslavingsbeleid
Verslavingsbeleid

Verslavingsbeleid binnen de FPA Zuidlaren. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk FPA cyclus 7.

FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Aanbod aan behandelactiviteiten
Aanbod aan behandelactiviteiten

Hoe geef je vorm aan ontwikkelmogelijkheden van cliënten en kun je deze afstemmen op hun draaglast en draagkracht?

De Borg Trajectum Berkelland
De werkrelatie met de cliënt
De werkrelatie met de cliënt

Hoe ervaren cliënten de werkrelatie binnen de organisatie. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO IrisZorg
De forensische cliënt op de juiste plek
De forensische cliënt op de juiste plek

Naar passende zorg door een goed informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening. In dit project zijn concrete en toegankelijke informatie-uitwisselingsproducten ontwikkeld voor de BW/MO instellingen en getoetst op de toepasbaarheid in een pilot.

KFZ
Omgaan met de spagaat van het krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de opvang
Omgaan met de spagaat van het krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de opvang

In dit onderzoek is achterhaald waar medewerkers van de maatschappelijke opvang tegenaan lopen in hun dagelijkse werk en hoe zij met dilemma's om kunnen gaan door hierop te reflecteren om op die manier het professioneel handelen te verbeteren.

KFZ
Krachtgericht werken aan veiligheid in de forensische opvang
Krachtgericht werken aan veiligheid in de forensische opvang

In dit onderzoek is gekeken welke factoren van belang zijn in het vormgeven van een veilig begeleidingsklimaat. Tevens is er een werkboek en een handelingsprotocol ontwikkeld over de inzet van dwang en drang binnen het krachtgericht werken.

KFZ
Forensic High and Intensive Care (FHIC)
Forensic High and Intensive Care (FHIC)

Centraal staat het ontwikkelen van een forensische variant van het model High en Intensive Care (HIC) om een klinisch en forensisch vangnet voor de ambulante setting te creëren.

KFZ
Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Dit betreft een kennisdocument met aanbevelingen en handvatten voor het verbeteren van de objectieve en subjectieve kwaliteit van leven van forensisch psychiatrische patiënten. Het doel is om meer aandacht te creëren voor kwaliteit van leven in de forensische context, waar de primaire focus logischerwijs op beveiliging ligt.

KFZ
Best practice aandragen