Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie
Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie

Dit betreft een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie. DIT BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Principes leefklimaat
Principes leefklimaat

De toepassing van de principes voor een positief leefklimaat. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO HVO-Querido
Best practices in BW/MO instellingen
Best practices in BW/MO instellingen

Het doel was om in kaart te brengen wat de best practices zijn binnen de BW/MO instellingen. Waar worden positieve ervaringen opgedaan en waar zit de relevante kennis?

KFZ
De forensische cliënt op de juiste plek
De forensische cliënt op de juiste plek

Naar passende zorg door een goed informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening. In dit project zijn concrete en toegankelijke informatie-uitwisselingsproducten ontwikkeld voor de BW/MO instellingen en getoetst op de toepasbaarheid in een pilot.

KFZ
Omgaan met de spagaat van het krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de opvang
Omgaan met de spagaat van het krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de opvang

In dit onderzoek is achterhaald waar medewerkers van de maatschappelijke opvang tegenaan lopen in hun dagelijkse werk en hoe zij met dilemma's om kunnen gaan door hierop te reflecteren om op die manier het professioneel handelen te verbeteren.

KFZ
Krachtgericht werken aan veiligheid in de forensische opvang
Krachtgericht werken aan veiligheid in de forensische opvang

In dit onderzoek is gekeken welke factoren van belang zijn in het vormgeven van een veilig begeleidingsklimaat. Tevens is er een werkboek en een handelingsprotocol ontwikkeld over de inzet van dwang en drang binnen het krachtgericht werken.

KFZ
Forensic High and Intensive Care (FHIC)
Forensic High and Intensive Care (FHIC)

Centraal staat het ontwikkelen van een forensische variant van het model High en Intensive Care (HIC) om een klinisch en forensisch vangnet voor de ambulante setting te creëren.

KFZ
Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Dit betreft een kennisdocument met aanbevelingen en handvatten voor het verbeteren van de objectieve en subjectieve kwaliteit van leven van forensisch psychiatrische patiënten. Het doel is om meer aandacht te creëren voor kwaliteit van leven in de forensische context, waar de primaire focus logischerwijs op beveiliging ligt.

KFZ
Best practice aandragen