Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

Neuropredictie in de forensische zorg: Een kwalitatieve analyse van ethische en juridische dilemma’s en co-creatie van handreikingen voor de praktijk
Neuropredictie in de forensische zorg: Een kwalitatieve analyse van ethische en juridische dilemma’s en co-creatie van handreikingen voor de praktijk

Het doel van dit project is het onderzoeken van ethische en juridische dilemma’s voor het gebruik van neurotechnologieën, en meer specifiek neuropredictie, in de forensische zorg. Dit betreft een lopend onderzoek

KFZ
Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie
Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie

Dit betreft een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie. DIT BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Betrokkenheid centrale cliëntenraad
Betrokkenheid centrale cliëntenraad

De Binnenvest kent een actieve centrale cliëntenraad en deze raad wordt actief betrokken vanuit het management. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO de Binnenvest
Ontwikkelbereidheid
Ontwikkelbereidheid

Binnen de Tussenvoorziening bruist het van de ideeën voor ontwikkeling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Tussenvoorziening
Proces naar ontwikkeling
Proces naar ontwikkeling

Binnen HVO-Querido wordt er serieus en weloverwogen gewerkt aan innovatie en ontwikkeling van de instelling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO HVO-Querido
Innovatieve manieren van werken
Innovatieve manieren van werken

Bij RIBW Overijssel wordt er op verschillende innovatieve manieren gewerkt. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Interne flexpool
Interne flexpool

De Tussenvoorziening kent een eigen interne flexpool, wat meerdere voordelen kent. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Tussenvoorziening
De plannen m.b.t. werving en selectie van het forensische team
De plannen m.b.t. werving en selectie van het forensische team

Er zit een duidelijke gedachte achter de wervingsprocedure met betrekking tot het forensische team. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO IrisZorg
Inzet van de cliëntenraad
Inzet van de cliëntenraad

Het Leger des Heils kent in iedere regio een cliëntenraad. Deze raden bestaan uit deelnemers, oud-deelnemers, of een vertegenwoordiger daarvan. De cliëntenraden hebben een belangrijke rol binnen de instelling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Leger des Heils
De stem van de cliënt
De stem van de cliënt

Op verschillende manieren wordt de input van cliënten meegenomen in de processen en beleidsontwikkeling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Proces aan de voordeur
Proces aan de voordeur

De intake en plaatsing binnen Lister is erg strak geregeld. Er wordt nauwkeurig gescreend of een cliënt past bij één van de voorzieningen van Lister en of Lister kan bieden wat de cliënt nodig heeft. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Zorgvuldige intake
Zorgvuldige intake

Bij de Ontmoeting wordt er bij de intake zorgvuldig bekeken of een cliënt een goede match is met de instelling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Ontmoeting
Draagvlak bij de plaatsing van cliënten
Draagvlak bij de plaatsing van cliënten

Medewerkers op de locaties worden actief betrokken bij de plaatsing van cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Tussenvoorziening
Vakgroep forensische zorg en beleidsadviseur forensische zorg
Vakgroep forensische zorg en beleidsadviseur forensische zorg

Om de forensische zorg goed in te bedden kent de instelling onder andere de vakgroep en beleidsadviseur forensische zorg. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO HVO-Querido
Vakgroep Justitie
Vakgroep Justitie

De vakgroep justitie wordt ingezet om intern de forensische kennis te borgen en verder te ontwikkelen. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Tussenvoorziening
Benoemen inhoudelijk deskundige
Benoemen inhoudelijk deskundige

Binnen de instelling is er een inhoudelijk deskundige forensische zorg aangesteld. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Planmatig werken
Planmatig werken

FPA Zuidlaren heeft een kwaliteits- verbetertraject ingezet. KRUKS helpt hen om daarbij planmatig te werk te gaan. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk FPA cyclus 7.

FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Rapid realist review naar effectiviteit van forensische zorg voor cliënten met een LVB
Rapid realist review naar effectiviteit van forensische zorg voor cliënten met een LVB

Dit is een literatuurstudie naar hoe forensische behandelingen moeten worden ingericht om optimaal effectief te zijn voor de LVB-populatie. DIT BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Samenwerking bij forensische cliënten in de opvang
Samenwerking bij forensische cliënten in de opvang

In dit project is gekeken naar succesfactoren en knelpunten in de samenwerking bij cliënten in de forensische opvang. Aan de hand hiervan is een handreiking ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken als leidraad.

KFZ
De effectiviteitspuzzel van eHealth
De effectiviteitspuzzel van eHealth

Wat is de toegevoegde waarde van online modules voor behandelingen in de forensische zorg? DIT BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
tDCS als nieuwe interventie voor het reduceren van gewelddadige recidive
tDCS als nieuwe interventie voor het reduceren van gewelddadige recidive

In deze studie wordt onderzocht in hoeverre de methodiek Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) een succesvolle interventie kan zijn om gewelddadig delictgedrag bij verslaafde justitiabelen in de toekomst te voorkomen.

KFZ
GRIP app
GRIP app

Een applicatie die erop gericht is stress en boosheid te herkennen en te signaleren, waarop beheersing en monitoring kunnen worden ingezet bij de cliënt, door middel van games en oefeningen.

KFZ
VR-oefenomgeving voor zedenplegers gericht op kinderen.
VR-oefenomgeving voor zedenplegers gericht op kinderen.

Het doel van dit project is om te onderzoeken of een VR-oefenomgeving een nuttige aanvulling is op de huidige behandeling binnen de FPC's van daders van seksueel kindermisbruik. DIT BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Een sprong in het diepe
Een sprong in het diepe

De evaluatie en implementatie van DEEP, een virtual reality biofeedback game, in de forensische zorg. DIT BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Online gedragstrainingen bij reclasseringscliënten
Online gedragstrainingen bij reclasseringscliënten

Wat is het verschil tussen het geven van online en offline trainingen? Welke ervaringen zijn er opgedaan met online justitiële interventies? En wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

KFZ
AI binnen 3RO: toepassing en toekomst
AI binnen 3RO: toepassing en toekomst

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds vaker gebruikt in onze samenleving, maar waarom nog niet binnen de 3RO? En is dat wenselijk?

KFZ
Werken met de reclasseringscliënt op afstand
Werken met de reclasseringscliënt op afstand

Best practices en concrete do's en don'ts voor het werken op afstand met reclasseringscliënten.

KFZ
Cliëntprofielen 3RO
Cliëntprofielen 3RO

Dit onderzoek is bedoeld om tot cliëntprofielen te komen die aansluiten bij de doelgroepen van 3RO. Ook helpt het professionals van reclassering en forensische zorg een beter onderbouwde keuze te laten maken bij het inzetten van de juiste interventies, werkstraffen, toezicht en forensische zorg. DIT BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Cliëntprofielen Forensische Verslavingszorg
Cliëntprofielen Forensische Verslavingszorg

Een beschrijving van bestaande cliëntprofielen vanuit wetenschap, databases en de betekenis die dit zou moeten hebben voor de zorg (inhoud, duur, kosten).

KFZ
Technologie in de fggz: crossing borders
Technologie in de fggz: crossing borders

In deze pre-call is onderzocht welke specifieke veelbelovende technologieën meer aandacht vanuit de praktijk en onderzoek behoeven.

KFZ
Onderzoeksbehoeften PPC's
Onderzoeksbehoeften PPC's

Deze pre-call inventariseert de behoeften aan onderzoek, (door)ontwikkeling van producten en (behandel)interventies in de specifieke context van de penitentiaire psychiatrische centra (PPC).

KFZ
Ontwikkelingsstoornissen
Ontwikkelingsstoornissen

In dit inventariserende onderzoek is gekeken naar de behoeften aan verdiepend onderzoek gericht op de specifieke doelgroep forensisch psychiatrische patiënten met een ontwikkelingsstoornis ASS en/of ADHD.

KFZ
Onderzoeksbehoeften Federatie Opvang
Onderzoeksbehoeften Federatie Opvang

In dit project is gekeken naar de onderzoeksbehoeften in het veld van maatschappelijke opvanginstanties die te maken hebben met de doelgroep forensische cliënten.

KFZ
Behoefte-inventarisatie LVB-sector
Behoefte-inventarisatie LVB-sector

Inventariserend onderzoek om in kaart te brengen op welke gebieden in de LVB-sector behoefte is aan verdiepend onderzoek.

KFZ
Zedendelinquenten onderscheiden
Zedendelinquenten onderscheiden

Binnen dit project is gekeken naar onderscheidende factoren tussen verschillende soorten daders binnen de groep zedendelinquenten. Op basis hiervan zijn drie vervolgcalls uitgezet ter verdieping van de eerste conclusies.

KFZ
Een prettig werkklimaat
Een prettig werkklimaat

Binnen de organisatie wordt een prettig werkklimaat ervaren. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO de Binnenvest
Platte organisatie
Platte organisatie

Een platte organisatie om samen meer impact te maken. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Wender
Principes leefklimaat
Principes leefklimaat

De toepassing van de principes voor een positief leefklimaat. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO HVO-Querido
Do's & don'ts e-health
Do's & don'ts e-health

In dit onderzoek is gekeken welke e-health toepassingen uit de algemene zorgsector wel of niet succesvol zijn in de praktijk, wat hiervoor de redenen zijn en wat de forensische zorgsector hiervan kan leren voor eigen e-health toepassingen.

KFZ
Sociotherapeutisch milieu
Sociotherapeutisch milieu

Explorerende studie (bestaande uit twee delen) over best practice van sociotherapie en over de werkzame elementen in het creëren van een gunstig sociotherapeutisch milieu in de forensische klinische setting.

KFZ
Best practice aandragen