Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

Zorgprogramma's Forensische Psychiatrie
Zorgprogramma's Forensische Psychiatrie

Het zorgprogramma geeft een beschrijving van de problematiek van de doelgroep en geven richtlijnen ten aanzien van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van forensisch psychiatrische patiënten.

EFP
See, Think, Act (STA)
See, Think, Act (STA)

Relationele veiligheid is een belangrijk thema. De methode 'See Think Act' kan waardevolle handvatten en inspiratie bieden om de veiligheid van jezelf, je collega’s, patiënten en de maatschappij blijvend te borgen.

EFP
Werkklimaat waarbij geleerd wordt van fouten
Werkklimaat waarbij geleerd wordt van fouten

RIBW Overijssel kent een cultuur en werkklimaat waarin fouten gemaakt mogen worden en bespreekbaar zijn. Medewerkers voelen de veiligheid om hun fouten te bespreken. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Autonomie van de medewerkers
Autonomie van de medewerkers

Medewerkers geven aan veel autonomie te hebben in hun werkzaamheden en in de manier waarop de medewerker zich kan ontwikkelen. Dat maakt dat er voldoening, trots en eigenwaarde wordt gevoeld in het werk. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
Bak van principes
Bak van principes

HVO-Querido heeft vanuit de vakgroep Forensische zorg de bak van principes ontwikkeld. Dat is een tool om het werken met de Krachtmethodiek te stimuleren. Daarnaast is er sinds kort ook een variant hiervan ontwikkeld voor de forensische zorg. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO HVO-Querido
Vakgroep forensische zorg en beleidsadviseur forensische zorg
Vakgroep forensische zorg en beleidsadviseur forensische zorg

Om de forensische zorg goed in te bedden kent de instelling onder andere de vakgroep en beleidsadviseur forensische zorg. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO HVO-Querido
Vakgroep Justitie
Vakgroep Justitie

De vakgroep justitie wordt ingezet om intern de forensische kennis te borgen en verder te ontwikkelen. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Tussenvoorziening
Benoemen inhoudelijk deskundige
Benoemen inhoudelijk deskundige

Binnen de instelling is er een inhoudelijk deskundige forensische zorg aangesteld. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
De kracht van het forensisch team
De kracht van het forensisch team

Het team is een eenheid en straalt uit vertrouwen in elkaar te hebben. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO IrisZorg
Ontwikkelgerichtheid medewerkers
Ontwikkelgerichtheid medewerkers

Behoefte medewerkers om zich steeds opnieuw te verbeteren ten opzichte van de kwaliteit van zorg. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk FPA cyclus 7.

FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Website Forensisch Vakmanschap
Website Forensisch Vakmanschap

Forensisch Vakmanschap geeft praktische invulling aan professionele ontwikkeling binnen de forensische zorg.

Forensisch Vakmanschap
De Forensische Leerlijn
De Forensische Leerlijn

E-learning modules speciaal ontwikkeld voor de forensische zorg.

De Forensische Leerlijn
Niemand hoeft aan de kant te staan
Niemand hoeft aan de kant te staan

Kijken naar de mens achter de cliënt. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO de Binnenvest
Passie en bevlogenheid van medewerkers
Passie en bevlogenheid van medewerkers

Medewerkers zijn bevlogen in het begeleiden van cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Ontmoeting
Forensische Leerlijn
Forensische Leerlijn

De doelstelling van de Forensische Leerlijn is het bevorderen van de deskundigheid en het vakmanschap van de professionals in het forensische zorgveld.

KFZ
Justitiële interventie i-Respect
Justitiële interventie i-Respect

Het doel van deze call is om de justitiële interventie i-Respect door te ontwikkelen. DIT PRODUCT IS NOG IN ONTWIKKELING

KFZ
Behandelen van vrouwen in forensisch klinische zorg: een vak apart?
Behandelen van vrouwen in forensisch klinische zorg: een vak apart?

Deze handreiking bestaat uit concrete richtlijnen voor het behandelen van vrouwen in de forensisch klinische zorg waarbij ook kennis uit de ambulante sector wordt meegenomen.

KFZ
Integratie van seksualiteit in de behandeling
Integratie van seksualiteit in de behandeling

In dit project wordt een handreiking ontwikkeld voor het integreren van seksuele gezondheid in de behandeling binnen de gesloten forensische zorg.

KFZ
Interventie agressieregulatie voor patiënten in PPC's
Interventie agressieregulatie voor patiënten in PPC's

Een (aangepaste, verkorte) interventie gericht op het verbeteren van agressieregulatie problematiek bij patiënten in de PPC's.

KFZ
Competentieset forensisch sociaal professional
Competentieset forensisch sociaal professional

In dit project is gekeken naar een overkoepelende competentieset voor de forensisch sociaal werker, waarbij gericht wordt gekeken naar onder andere specifieke competenties en vereist geachte vakkennis.

KFZ
Proactief handelen bij dreigende agressie van cliënten in opvangvoorzieningen
Proactief handelen bij dreigende agressie van cliënten in opvangvoorzieningen

Bij (dreigende) agressie vallen professionals snel terug op repressie en regels, wat risico op nieuwe incidenten verhogen kan. Vanuit herstelgericht werken heeft deze call een handleiding "Proactieve Agressiehantering voor Opvangvoorzieningen" (PAvO) opgeleverd.

KFZ
Menselijke benadering
Menselijke benadering

De bejegening van cliënten binnen de organisatie. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Pameijer
Individuele benadering
Individuele benadering

Cliënten voelen zich benaderd als individu. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid

De inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Pameijer
Inzet van de ervaringsdeskundige
Inzet van de ervaringsdeskundige

De inzet van de ervaringsdeskundige in het team. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO IrisZorg
Forensische deskundigheidsbevordering
Forensische deskundigheidsbevordering

Op verschillende manieren wordt forensische deskundigheidsbevordering mogelijk gemaakt. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Ruimte voor ervaringsdeskundigheid
Ruimte voor ervaringsdeskundigheid

Binnen de organisatie staat men open voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Wender
Handreiking "LVBeeld"
Handreiking "LVBeeld"

Dit project heeft als doel dat professionals die aan het begin van de strafrechtsketen staan, een LVB-cliënt sneller en beter herkennen. Door middel van interactieve training leert men de LVB tijdig te herkennen en te signaleren.

KFZ
Online behandelprogramma voor daders en slachtoffers van huiselijk geweld
Online behandelprogramma voor daders en slachtoffers van huiselijk geweld

Een online module gericht op het verkrijgen van praktisch inzicht in en het voorkomen van geweld in relaties. De module kan flexibel ingezet worden in het geheel van de forensische behandeling.

KFZ
Do's & don'ts e-health
Do's & don'ts e-health

In dit onderzoek is gekeken welke e-health toepassingen uit de algemene zorgsector wel of niet succesvol zijn in de praktijk, wat hiervoor de redenen zijn en wat de forensische zorgsector hiervan kan leren voor eigen e-health toepassingen.

KFZ
Helpers en Helden: Schema Focused Therapy (SFT) voor LVB
Helpers en Helden: Schema Focused Therapy (SFT) voor LVB

Dit onderzoek is een vertaalslag die Schema Focused Therapy ook inzetbaar maakt voor de (forensische) LVB-doelgroep, waarbij het versterken van gezonde modi centraal staat.

KFZ
Agressiehantering (klinisch en ambulant)
Agressiehantering (klinisch en ambulant)

Een interventie gericht op forensische patiënten met agressieproblematiek. Het betreft een specifiek zorgprogramma dat erop is gericht agressieproblematiek volgens cognitieve gedragstherapeutische technieken aan te pakken. AMBULANT: ERKENDE GEDRAGSINTERVENTIE

KFZ
Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik
Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik

In dit project is een aanzet geformuleerd voor een richtlijn over de diagnostiek en de behandeling van problematisch middelengebruik.

KFZ
Herstelondersteunende interventies patiënten met psychotische stoornis
Herstelondersteunende interventies patiënten met psychotische stoornis

Dit onderzoek biedt een verdieping in effectieve herstelondersteunende (behandel)interventies, ter aanvulling op het Zorgprogramma Psychotische Stoornissen van het EFP.

KFZ
Weet wat je kan: psycho-educatiemodule LVB
Weet wat je kan: psycho-educatiemodule LVB

De psycho-educatiemodule "Weet wat je kan" is gericht op cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en is inzetbaar bij o.a. het vergroten van responsiviteit op (forensische) behandeling.

KFZ
Leefstijltraining Justitiabelen i.c.m. contingency management
Leefstijltraining Justitiabelen i.c.m. contingency management

Dit betreft een protocol over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van contingency management gecombineerd met cognitieve gedragstherapie voor middelengebruik in de ambulante forensische (verslavings)zorg.

KFZ
Grip op agressie (GOA)
Grip op agressie (GOA)

Een behandelinterventie gericht op het verminderen van voorkomen van ernstig agressief gedrag bij cliënten met een licht verstandelijke beperking (klinische en ambulante variant) ERKENDE GEDRAGSINTERVENTIE

KFZ
Schema Focused Therapy (SFT)
Schema Focused Therapy (SFT)

Deze variant van Schema Focused Therapy is gericht op de forensische doelgroep. Binnen SFT worden disfunctionele schema's waar mogelijk aangepast naar nieuwe, functionele schema's om zo onder andere delictgedrag te voorkomen. ERKENDE GEDRAGSINTERVENTIE

KFZ
Voorstudie naar ervaringsdeskundigheid binnen de forensische behandeling voor LVB
Voorstudie naar ervaringsdeskundigheid binnen de forensische behandeling voor LVB

Onderzoek naar de ervaringskennis van mensen met een LVB/ZB die zij geven ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Dit is de eerste stap naar eventuele inzet van ervaringsdeskundigen binnen de LVB-doelgroep.

KFZ
Ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie
Ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie

Het belang en mogelijkheden van ervaringsdeskundigen binnen de forensische psychiatrie zijn hier in kaart gebracht met het oog op praktische toepassingsmogelijkheden en beperkingen die in deze specifieke sector een rol spelen.

KFZ
Best practice aandragen