Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

See, Think, Act (STA)
See, Think, Act (STA)

Relationele veiligheid is een belangrijk thema. De methode 'See Think Act' kan waardevolle handvatten en inspiratie bieden om de veiligheid van jezelf, je collega’s, patiënten en de maatschappij blijvend te borgen.

EFP
Implementatiestudie omgaan met de spagaat krachtgericht werken binnen de BW/MO
Implementatiestudie omgaan met de spagaat krachtgericht werken binnen de BW/MO

In dit project wordt een implementatiestudie uitgevoerd naar de implementatie van call 2018-95 Omgaan met de spagaat van krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de maatschappelijke opvang. Dit betreft een lopend onderzoek

KFZ
Inzet van vrijwilligers
Inzet van vrijwilligers

Aan de Ontmoeting zijn ongeveer 1100 vrijwilligers verbonden. De vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in voor de instelling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Ontmoeting
Visie op middelengebruik
Visie op middelengebruik

De visie op middelengebruik binnen Wender is dat middelengebruik niet wordt goedgekeurd, maar de persoon achter het gebruik nooit wordt afgekeurd. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Wender
Focus op het terugdringen van het recidiverisico
Focus op het terugdringen van het recidiverisico

In de begeleiding van forensische cliënten is Pameijer zich erg bewust van de opdracht die justitie geeft, namelijk het verminderen van het recidiverisico. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Pameijer
Aandacht voor gezonde leefstijl
Aandacht voor gezonde leefstijl

Binnen de BW Forint is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl door middel van de leefstijlclub. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
Motivatiebrief voor het cleanhouse
Motivatiebrief voor het cleanhouse

Om als cliënt een plek te kunnen krijgen in het cleanhouse binnen de Binnenvest, dienen zij een motivatiebrief te schrijven. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO de Binnenvest
Activering
Activering

Activering van cliënten staat hoog in het vaandel bij Lister. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Actief creëren en faciliteren aanbod voor cliënten
Actief creëren en faciliteren aanbod voor cliënten

Om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften creëert en faciliteert Lister aanbod voor cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
CJOE
CJOE

CJOE is het centrum voor dagbesteding en participatie binnen Fonteynenburg. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Dagbesteding
Dagbesteding

RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft een groot en gevarieerd aanbod aan dagbesteding voor cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Cliënt staat centraal
Cliënt staat centraal

Gedurende de hele reviewdag heeft het reviewteam gemerkt dat de cliënt centraal staat binnen Lister. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Aansluiting bij de cliënt
Aansluiting bij de cliënt

Het reviewteam heeft gemerkt dat medewerkers veel aandacht hebben voor het aansluiten bij de cliënt en zijn of haar wensen en behoeften. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Autonomie en zelfregie rondom eten
Autonomie en zelfregie rondom eten

Cliënten vinden deze vrijheid erg prettig en leren vaardigheden voor meer zelfstandigheid. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Maatwerk voor de cliënt
Maatwerk voor de cliënt

Binnen Wender proberen medewerkers zo veel mogelijk maatwerk te leveren en echt aan te sluiten bij de cliënt. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Wender
Lange adem en vasthoudendheid
Lange adem en vasthoudendheid

De begeleiding binnen Pameijer kenmerkt zich door het hebben van een lange adem en vasthoudendheid. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Pameijer
Handreiking voor het werken met vrouwelijke plegers van terrorisme
Handreiking voor het werken met vrouwelijke plegers van terrorisme

Een handreiking bestaande uit empirische kennis over psychopathologie bij vrouwelijke plegers van terrorisme evenals handvatten voor een effectieve bejegening, begeleiding of behandeling van deze doelgroep. BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Verslavingsbeleid
Verslavingsbeleid

Verslavingsbeleid binnen de FPA Zuidlaren. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk FPA cyclus 7.

FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Houding en bejegening in de begeleiding van de patiënt
Houding en bejegening in de begeleiding van de patiënt

Medewerkers hebben een positieve houding en bejegening in de begeleiding van de patiënt. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk FPA cyclus 7.

FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Aanbod aan behandelactiviteiten
Aanbod aan behandelactiviteiten

Hoe geef je vorm aan ontwikkelmogelijkheden van cliënten en kun je deze afstemmen op hun draaglast en draagkracht?

De Borg Trajectum Berkelland
Betrekken van het netwerk
Betrekken van het netwerk

Diverse voorbeelden van hoe De Borg-instellingen het netwerk betrekken bij de behandeling van SGLVG-cliënten.

De Borg Trajectum Boschoord
De cliënt als gesprekspartner
De cliënt als gesprekspartner

Cliëntgerichtheid is een van de parels van cyclus 5 van Kwaliteitsnetwerk De Borg.

De Borg STEVIG - Dichterbij
De cliënt centraal stellen
De cliënt centraal stellen

Voorbeelden van afstemming op de cliënt en hoe de cliënt centraal gesteld wordt in de behandeling.

De Borg BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Seksualiteit bij forensische cliënten met een LVB
Seksualiteit bij forensische cliënten met een LVB

In dit project worden kennis uit literatuur en attitudes en vaardigheden van professionals omgezet in praktische handvatten t.a.v. seksualiteit bij LVB-cliënten.

KFZ
Vasthoudendheid in de begeleiding van deelnemers
Vasthoudendheid in de begeleiding van deelnemers

Medewerkers tonen vasthoudendheid in de begeleiding van cliënten. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Leger des Heils
Lange adem
Lange adem

Medewerkers hebben een lange adem in de begeleiding van cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Tussenvoorziening
Menselijke benadering
Menselijke benadering

De bejegening van cliënten binnen de organisatie. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Pameijer
Individuele benadering
Individuele benadering

Cliënten voelen zich benaderd als individu. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
De werkrelatie met de cliënt
De werkrelatie met de cliënt

Hoe ervaren cliënten de werkrelatie binnen de organisatie. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO IrisZorg
Principes leefklimaat
Principes leefklimaat

De toepassing van de principes voor een positief leefklimaat. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO HVO-Querido
Handreiking voor verlof
Handreiking voor verlof

De handreiking VT biedt resultaat op inhoud en proces van de verloftoetsing binnen de scope van de FPA's in Nederland. BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Verlofapp
Verlofapp

Deze applicatie is bedoeld ter ondersteuning van de patiënt tijdens zijn verlof vanuit een klinische behandeling. Op gezette tijden wordt bijvoorbeeld geïnformeerd naar gemaakte afspraken en naar hoe iemand zich voelt.

KFZ
Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er
Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Dit project geeft een richtlijn voor het al dan niet initiëren van contact tussen dader en slachtoffer. Het doel is de positie van het slachtoffer te verbeteren en te definiëren wanneer het wenselijk is om deze te betrekken in de behandeling van de dader.

KFZ
Sociotherapeutisch milieu
Sociotherapeutisch milieu

Explorerende studie (bestaande uit twee delen) over best practice van sociotherapie en over de werkzame elementen in het creëren van een gunstig sociotherapeutisch milieu in de forensische klinische setting.

KFZ
Duurzame verbinding
Duurzame verbinding

Relationeel werken en contact na behandeling ter voorkoming van recidive.

KFZ
Mind the gap: continuïteit in de forensische keten
Mind the gap: continuïteit in de forensische keten

Deze pre-call inventariseert de behoeften van professionals en patiënten in de forensische zorg met betrekking tot continuïteit van zorg en de levensloop.

KFZ
Forensische FACT LVB
Forensische FACT LVB

De Borg-instellingen werken samen aan de implementatie van het forensische FACT-team voor de LVB-doelgroep. Ze hebben de resultaten hiervan onderzocht en stimuleren de landelijke ontwikkeling van de For(F)ACT LVB.

KFZ
Goed Ernaast
Goed Ernaast

In deze e-module wordt ondersteuning geboden aan naasten van cliënten/patiënten die in de forensische psychiatrie in behandeling zijn. De module kan zorgen voor een gevoel van steun en begrip voor de situatie.

KFZ
Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning
Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning

Een handreiking voor gezinsbenadering volgens een levensloopperspectief voor hulpverleners in de BW/MO setting.

KFZ
Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg
Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg

In deze pre-call zijn de behoeften en ervaringen van naasten, cliënten en behandelaars geïnventariseerd op het gebied van betrekken van naasten in de forensische zorg.

KFZ
Best practice aandragen