Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

Notitie Inkoop en Kwaliteitskader FZ
Notitie Inkoop en Kwaliteitskader FZ

Om in de kwaliteitsgesprekken focus aan te brengen hanteert DJI een aantal thema's die meerdere aspecten van het Kwaliteitskader FZ omvatten.

EFP
Verplichte aspecten
Verplichte aspecten

Tijdens de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Forensische Zorg zijn een aantal kwaliteitsaspecten benoemd die reeds bestaand beleid zijn.

EFP
Doelmatigheidsindicatoren FPC
Doelmatigheidsindicatoren FPC

In Pijler 5 van het Kwaliteitskader FZ wordt verwezen naar het aanleveren van doelmatigheidsindicatoren FPC.

EFP
Forensische prestatie-indicatoren
Forensische prestatie-indicatoren

In pijler 5 is opgenomen dat de forensische zorgaanbieders jaarlijks de vastgestelde prestatie-indicatoren aanleveren.

EFP
Tips voor het meerjarenplan
Tips voor het meerjarenplan

Het meerjarenplan is vormvrij. Toch willen we je een aantal handvatten bieden om je meerjarenplan op te stellen en te gebruiken als middel om te sturen en te monitoren.

EFP
Informatie kwaliteitsverslag
Informatie kwaliteitsverslag

Je vindt hier een samenvatting van de informatie die minimaal moet worden opgenomen in het kwaliteitsjaarverslag.

EFP
Checklist
Checklist

Transfore ontwikkelde een checklist om vast te leggen in welke mate je organisatie voldoet aan het Kwaliteitskader FZ. Zij delen deze graag als hulpmiddel met collega-organisaties.

Transfore
Zelfscan
Zelfscan

Het EFP heeft een zelfscan ontwikkeld waarmee je kunt meten hoe je organisatie ervoor staat met betrekking tot het Kwaliteitskader FZ. In deze zelfscan kun je ook aangeven welke activiteiten je bij wie hebt belegd en wat je in je meerjarenplan en/of kwaliteitsverslag wilt opnemen.

EFP
Best practice aandragen