Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

Theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken
Theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken

Dit project ontwikkelt een theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken, dat duidelijk maakt welke aanpak en welke werkzame factoren tot welke doelen leiden. DIT BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Zichtbaarheid van het Leger des Heils
Zichtbaarheid van het Leger des Heils

Er zitten verschillende voordelen aan de zichtbaarheid van het Leger des Heils. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Leger des Heils
Aandacht voor gezonde leefstijl
Aandacht voor gezonde leefstijl

Binnen de BW Forint is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl door middel van de leefstijlclub. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
Activering
Activering

Activering van cliënten staat hoog in het vaandel bij Lister. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Contacten met betrekking tot werk en participatie
Contacten met betrekking tot werk en participatie

De Ontmoeting kent warme contacten in de omgeving om passend werk en dagbesteding aan te bieden voor cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Ontmoeting
CJOE
CJOE

CJOE is het centrum voor dagbesteding en participatie binnen Fonteynenburg. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Dagbesteding
Dagbesteding

RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft een groot en gevarieerd aanbod aan dagbesteding voor cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Proces aan de voordeur
Proces aan de voordeur

De intake en plaatsing binnen Lister is erg strak geregeld. Er wordt nauwkeurig gescreend of een cliënt past bij één van de voorzieningen van Lister en of Lister kan bieden wat de cliënt nodig heeft. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Samenwerking met de Van der Hoeven Kliniek
Samenwerking met de Van der Hoeven Kliniek

Een kracht van Lister is de samenwerking met de Van der Hoeven Kliniek. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lister
Samenwerking in de regio
Samenwerking in de regio

RIBW Overijssel heeft waardevolle contacten in de regio waarmee cliënten verbinding krijgen met de stad of regio waarin ze wonen. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Interne samenwerking als keten
Interne samenwerking als keten

Forint is de forensische tak van Lentis met daarin onder andere de FPA Zuidlaren, de AFPN en de Beschermd Wonen locaties in Beijum (Groningen) en Zuidlaren. Dit levert een goede interne samenwerking op. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
Actieve samenwerking binnen en buiten de keten
Actieve samenwerking binnen en buiten de keten

Op verschillende manieren heeft het reviewteam gezien dat Fonteynenburg de samenwerking actief opzoekt met ketenpartners en partners in de omgeving. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Zachte landing bij Ypendael
Zachte landing bij Ypendael

Om de overgang van de Penitentiaire Inrichting (PI) of kliniek naar de beschermd wonen locatie als een zachte landing te laten verlopen, organiseert Fonteynenburg een zachte landing. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Fonteynenburg
Continuïteit van zorg
Continuïteit van zorg

Mede door de samenwerking met de Pompekliniek kunnen de cliënten van RIBW Nijmegen en Rivierenland continuïteit van zorg geboden krijgen. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Samenwerking met de Pompekliniek bij de Meander
Samenwerking met de Pompekliniek bij de Meander

RIBW Nijmegen & Rivierenland werkt al ruim 10 jaar nauw samen met de Pompekliniek. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Kwaliteitsnetwerk FPA
Kwaliteitsnetwerk FPA

Gebaseerd op een Engelse methodiek is binnen dit project de vertaling van het kwaliteitsnetwerk naar de Nederlandse forensische zorgcontext gemaakt. Het resultaat: een volledig opgezet en draaiend kwaliteitsnetwerk.

KFZ
Continuïteit van zorg
Continuïteit van zorg

Hoe bied je continuïteit van zorg vanuit de beschermde woonvorm. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
Samenwerking met ketenpartners en betrokkenheid bij behandeling
Samenwerking met ketenpartners en betrokkenheid bij behandeling

De manier waarop wordt samengewerkt met partners en de manier waarop begeleiding betrokken is bij ambulante behandeling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Pameijer
Vloeiende intake naar instelling
Vloeiende intake naar instelling

Vloeiende overdracht vanuit PI of Kliniek naar de forensisch beschermde woonvorm. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Wender
Korte lijnen met de ketenpartners
Korte lijnen met de ketenpartners

Nauw contact met (keten)partners en het onderhouden van het contact. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Wender
Duurzame verbinding
Duurzame verbinding

Relationeel werken en contact na behandeling ter voorkoming van recidive.

KFZ
De forensische cliënt op de juiste plek
De forensische cliënt op de juiste plek

Naar passende zorg door een goed informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening. In dit project zijn concrete en toegankelijke informatie-uitwisselingsproducten ontwikkeld voor de BW/MO instellingen en getoetst op de toepasbaarheid in een pilot.

KFZ
Best practice aandragen