Terug

Zorgprogramma's Forensische Psychiatrie

In het Kwaliteitskader FZ is opgenomen onder Pijler 2,  vakmanschap: De sector ontwikkelt een Generieke Module Forensische Zorg met de status van een zorgstandaard (zie kwaliteitsaspect 5). Het EFP heeft daarom in 2020 een aantal GGZ standaarden gescreend op relevante informatie voor de forensische zorg. Deze informatie bleek - met uitzondering van de zorgstandaard parafilie en hyperseksuele stoornissen - niet tot nauwelijks aanwezig.

Daarom heeft het EFP samen met het NIP het initiatief genomen om in samenwerking met Akwa GGZ de EFP zorgprogramma’s te herschrijven naar modules (van toepassing op een bredere doelgroep) en zorgstandaarden (van toepassing op een specifieke stoornis). Samen worden deze de kwaliteitsstandaarden genoemd. Op dit moment worden de zorgprogramma's geactualiseerd en in lijn gebracht met de stijl en infrastructuur van Akwa GGZ te beginnen met de Generiek Module Klinisch Forensische Zorg. Lees hier verder

Eind 2023 volgt de definitieve versie van de zorgstandaarden. Hier lees je meer over de zorgstandaarden, de stand van zaken en vind je de meest recente versies. 

Best practice aandragen