Terug

Zichtbaarheid van het Leger des Heils

Waar je in het land ook komt, in alle regio’s is het Leger des Heils actief. De instelling is breed bekend zowel binnen Nederland als internationaal. Mensen en andere instellingen weten waar het Leger des Heils voor staat en dat ze op veel plekken aanwezig zijn. Er wordt daad bij het woord gevoegd en in alle lagen van de organisatie is de passie en trots voor de missie aanwezig. Je kunt erop rekenen dat vanuit de visie ‘We geloven in kansen.’ Ze te hulp schieten waar nodig. Een actueel voorbeeld is de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, het is voor omliggende partijen bijna vanzelfsprekend dat het Leger des Heils hier een rol in speelt en het is voor andere organisaties ook een logische stap om het Leger des Heils op te zoeken om samen op te trekken in dit soort initiatieven. Het Leger des Heils is een duidelijk en zichtbaar merk en dat ziet het reviewteam als een kracht. De instelling hoeft zich door zijn lange geschiedenis niet steeds aan te tonen wie ze zijn. Dat biedt onder andere mogelijkheden tot inspraak bij verschillende landelijke en regionale overleggen.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen