Terug

Zelfscan

Met behulp van de zelfscan kun je voor je organisatie de stand van zaken scoren ten aanzien van de implementatie van het Kwaliteitskader FZ. Door ook daarbij een onderbouwing te geven en aan te tekenen of je het wilt opnemen in het meerjarenplan en/of het kwaliteitsjaarverslag heb je tevens een checklist om die documenten snel te kunnen opstellen.Download hier de zelfscan

Best practice aandragen