Terug

Werken met de reclasseringscliënt op afstand

Met de COVID-19 pandemie heeft het online werken een enorme vlucht genomen. Ook voor de reclassering geldt dat de meeste cliënten (uitgezonderd wanneer het vanuit begeleidingsperspectief niet anders kan / hoog risicoprofiel) niet face-to-face worden gezien, maar dat er wordt gewerkt op afstand (o.a. beeldbellen, telefonisch, whatsapp). Het werken op afstand met cliënten is niet geheel nieuw en zal naar verwachting ook na COVID-19 pandemie blijven. Een cruciale vraag is of het mogelijk is een effectieve werkalliantie op te bouwen / onderhouden wanneer cliënt en werker op afstand zijn.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen