Terug

Website Forensisch Vakmanschap

Forensisch Vakmanschap geeft praktische invulling aan professionele ontwikkeling binnen de forensische zorg. Een website met diverse tools waarmee zorgprofessionals, organisaties en opleidingsinstituten invulling kunnen geven aan hun vakmanschap.

Wat biedt deze website?

  • De definitie van Forensisch Vakmanschap
  • De Ontwikkelwijzer: een tool die zorgprofessionals helpt inzicht te krijgen in hun vakkennis en vaardigheden en hun eigen leerproces vorm te geven.
  • De Organisatiewijzer: een tool die organisaties inzicht geeft in de leercultuur en forensische leerfaciliteiten en biedt handvatten om die eventueel te verbeteren.
  • De Forensische Werkplaats: een verzameplaats van praktische leer- en ontwikkelmiddelen en inspiratie om invulling te geven aan Forensisch Vakmanschap en innovatie op de werkvloer.

Organisaties kunnen eigen middelen en ‘best practices’ op de website delen. Zo wordt kennis gedeeld en kunnen organisaties gebruik maken van elkaars expertise. Dit kun je doen middels het invullen van een formulier

Voor meer informatie: 

Best practice aandragen