Terug

Vrouwvijandigheid bij zedendelinquenten

Verkrachters in tbs-behandeling die in dit onderzoek tot de primaire doelgroep behoorden, blijken echter niet gekenmerkt door een hoge mate aan klassiek negatieve vrouwvijandigheid. Onverwacht toont deze groep verkrachters een lagere vrouw-misleidende associatie dan de controlegroep. Wel is er sprake van opvallend meer “positief” seksisme. Impliciete en expliciete maten meten verschillende maar aanvullende informatie, waarbij vooral de Implicit Association Task (IAT) een waardevolle toevoeging lijkt aan expliciete instrumenten. De precieze betekenis en consequenties van het duidelijk aanwezige “positieve” seksisme in deze groep, verdient verdere aandacht.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen