Terug

Voorstudie naar ervaringsdeskundigheid binnen de forensische behandeling voor LVB

De literatuurstudie laat zien dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar ervaringen van mensen met een LVB/ZB ten aanzien van de oorzaken van grensoverschrijdend gedrag in zorg en ondersteuning, en specifiek in de forensische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In de kwalitatieve studie komt naar voren dat cliënten in staat zijn om een grote diversiteit aan factoren te noemen die verklarend zijn voor het vertonen van (eigen) grensoverschrijdend gedrag. Dientengevolge kunnen zij zichzelf, maar ook hun omgeving, meer inzicht geven in het ontstaan van grensoverschrijdend gedrag. Het uitvragen van mensen met een LVB/ZB over hun ervaringen geeft ons meer informatie over complexe gedragingen vanuit een tot nu toe vaak onderbelicht perspectief. Het includeren van ervaringskennis is een waardevolle eerste stap bij de vormgeving van begeleiding en behandeling van deze doelgroep.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen