Terug

Vloeiende intake naar instelling

Cliënten ervaren een vloeiende overdracht vanuit de penitentiaire inrichting (PI) of klinische setting naar het forensisch wonen bij Wender. De intake wordt al in de PI gedaan waarmee Wender aan het einde van de detentieperiode zo goed mogelijk kan aansluiten en zo snel mogelijk een plek kan aanbieden. Er wordt vooraf ook nagedacht over een plan B voor het geval er nog geen plek beschikbaar is. Dit zorgt voor een warme overdracht naar de nieuwe instelling. Dit wordt door de cliënten ook als zeer prettig ervaren. In de intake wordt gekeken naar risicoprofiel, actuele delict en delictgeschiedenis, wensen, verwachtingen, doelen, leefgebieden en justitiële kaders. Naar aanleiding van het gesprek wordt bekeken of een cliënt past bij de woonvorm en begeleiding die Wender aanbiedt. Als de locatie niet passend lijkt, denkt Wender mee voor een vervolgplek elders.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

Meer over deze parels

Best practice aandragen