Terug

Verplichte aspecten

Het Kwaliteitskader FZ is een ambitiedocument. De sector heeft zich ten doel gesteld om in een periode van 6 jaar te voldoen aan het kader. De volgorde en prioriteitstelling van de implementatie van het Kwaliteitskader FZ wordt bepaald door de individuele organisaties. Echter, een aantal aspecten uit het kader wordt geacht reeds bestaand beleid te zijn waar elke organisatie aan voldoet. 

Een opsomming hiervan vind je hier.

Best practice aandragen