Terug

Verlofapp

Deze applicatie is ontwikkeld om de forensisch psychiatrische patiënt te ondersteunen bij zijn of haar verlof. Afhankelijk van de verlofdoelen en risicofactoren van een patiënt, krijgt deze een applicatie waar vragen in zijn opgenomen die voor zijn of haar situatie het meest relevant zijn. Op gezette tijden worden er dan vragen gesteld over de afspraken die de patiënt heeft gemaakt met zijn/haar behandelaar en kan de patiënt bijvoorbeeld aangeven hoe hij zich voelt of hoe het gaat ten opzichte van een bepaalde factor. Tevens biedt de applicatie adviezen aan op het moment dat de patiënt aangeeft dat het niet goed gaat. Op deze wijze kan de patiënt ondersteund worden bij zijn verlofgang en kunnen eventuele moeilijkheden later met behandelaren worden besproken. Uit een eerste pilot blijkt al dat patiënten meer eigen regie voelen over hun verlof.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen