Terug

Verkorte delictanalyse

Het eindresultaat, de verkorte versie van de module delictanalyse (VDA), is grotendeels gebaseerd op de in 2015 ontwikkelde module delictanalyse (DA; Vrinten et al., 2015). De VDA is een diagnostische interventie die als resultaat aanknopingspunten oplevert voor behandeling. De VDA komt tot stand door een samenwerking tussen de delictanalist en de deelnemer. De module VDA is gerealiseerd middels een samenwerking met een penitentiaire instelling, twee forensisch psychiatrische afdelingen en een polikliniek voor forensische zorg. Het doel van deze samenwerking was om middels een pilot de praktische bruikbaarheid van de ontwikkelde VDA te testen en om de indicatiecriteria voor de implementatie van de VDA te structureren en verbeteren. Daarnaast is binnen hetzelfde project een werkboek voor deelnemers ontwikkeld en getest door dezelfde samenwerkende instellingen. In totaal hebben er 15 delictanalisten en 35 deelnemers deelgenomen aan deze pilot. Van deze 35 deelnemers hebben 27 deelnemers de VDA afgerond. De conceptversie van de VDA is geëvalueerd aan de hand van drie verschillende vragenlijsten en interviews met de deelnemers en delictanalisten. Naar aanleiding van de evaluatie zijn er aanpassingen gedaan aan de module en het werkboek. Daarnaast zijn per type instelling beslisbomen voor de indicatiestelling van de VDA ontwikkeld. Bovenstaande heeft geresulteerd in een VDA-module met werkboek die relevant, uitvoerbaar en implementeerbaar is.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen