Terug

Verdiepingsdiagnostiek

Het conceptprotocol voor Verdiepingsdiagnostiek is tijdens dit project in een drietal instellingen middels een pilot uitgezet, tevens zijn er diverse consultaties geweest met 3RO en forensisch deskundigen. Door het verfijnen van dit product is er meer aandacht gekomen voor de gebruikte methodiek en de inzet van diagnostische instrumenten in het kader van verdiepingsdiagnostiek waardoor er meer productintegriteit is ontstaan. Met de verfijning hiervan kunnen de forensische poliklinieken, die de verdiepingsdiagnosiek in opdracht van de reclasseringsmedewerker uitvoeren, op uniforme wijze het product in de praktijk inzetten. Verdiepingsdiagnostiek is inmiddels uitgegroeid tot een product dat veelvuldig wordt toegepast in de praktijk, waarbij is gebleken dat het instrument doelmatig werkt en voor de reclassering een goed bruikbaar product is. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen