Terug

Vasthoudendheid in de begeleiding van deelnemers

De werkwijze bij het Leger des Heils kenmerkt zich als vasthoudend en niet opgeven. In de begeleiding van deelnemers wordt het belang gezien van het opbouwen van een goede werkrelatie en vertrouwensband. Dat uit zich in het hebben van laagdrempelig contact, een lange adem voor deelnemers en kansen blijven bieden zonder te oordelen. Begeleiders realiseren zich dat hier geduld voor nodig is. Zeker bij deelnemers met een forensische titel vinden medewerkers het van belang om vanaf de start van het traject te investeren in de werkrelatie. Deze deelnemers zijn vaak minder gemotiveerd om te werken aan hun herstel, omdat het wonen bij het Leger des Heils vaak in een verplicht kader plaatsvindt. Aan deze parel is ook te merken hoe doordrongen de instelling is van de visie ‘We geloven in kansen.’ van het Leger des Heils. De passie voor het werk was ook te merken in de verschillende gesprekken. Het reviewteam ziet dit als een kracht om het verschil te maken voor de deelnemers.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen