Terug

Vakgroep Justitie

In de Vakgroep Justitie zijn medewerkers verenigd die werken en affiniteit hebben met de forensische doelgroep. In de vakgroep zijn verschillende functies vertegenwoordigd, onder andere managers, beleidsmedewerkers, individuele begeleiders en ondersteunend begeleiders. De Vakgroep Justitie wordt ingezet om intern de forensische kennis te borgen en verder te ontwikkelen in de begeleiding van forensische cliënten. Zo denkt de vakgroep op beleidsniveau mee over wat nog beter kan, bijvoorbeeld scholing en werving van personeel. Ook zoekt de vakgroep samenwerkingen op met andere forensische instellingen. Door medewerkers uit de gehele instelling mee te laten denken in de vakgroep, wordt er meer draagvlak gecreëerd voor veranderingen. Daarnaast geeft het organiseren van een vakgroep een signaal af, zowel intern als extern, dat de forensische zorg serieus genomen wordt binnen de Tussenvoorziening. Het reviewteam vindt het erg waardevol dat de Tussenvoorziening via de vakgroep enthousiasme en expertise bundelt om zich verder te ontwikkelen.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen