Terug

Vakgroep forensische zorg en beleidsadviseur forensische zorg

Om de forensische zorg goed in te bedden in de instelling kent HVO-Querido onder andere de vakgroep forensische zorg en een beleidsadviseur forensische zorg. De vakgroep forensische zorg bestaat uit een bevlogen groep medewerkers vanuit verschillende disciplines, onder andere begeleiding, beleidsmedewerkers en medewerkers opleiding en ontwikkeling. Het doel van de vakgroep is om kennis rondom de forensische zorg binnen te halen, te verspreiden en te borgen in de instelling. Er wordt meegedacht op beleidsniveau, maar de vakgroep gaat ook actief langs bij de locaties om te vertellen over de forensische zorg. De functie beleidsadviseur forensische zorg bewaakt dat de zorg die geboden wordt aan forensische cliënten blijft aansluiten bij de behoeften van de cliënt. Ook is de beleidsadviseur het aanspreekpunt rondom forensische zorg zowel intern voor medewerkers als extern voor ketenpartners. De beleidsadviseur heeft goed contact met de voorzieningen om zicht te houden op de punten waarop het wringt en waar het verbeterd kan worden. Het reviewteam ziet de waarde in van de vakgroep en de beleidsadviseur om de kwaliteit van de forensische zorg te borgen en de forensische zorg op de kaart te zetten. Daarnaast geeft het een signaal af dat de forensische zorg serieus genomen wordt binnen de instelling.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen