Terug

Toolbox middelengebruik

In dit project is een praktische vertaalslag gemaakt van de richtlijn problematische middelengebruik. De handreiking geeft tips en aanbevelingen hoe een positief behandelmilieu gecreëerd kan worden waarbij behandelaren denken en handelen vanuit het forensisch- als het verslavingsperspectief. De relatie van het middelengebruik tot het delict staat centraal in de behandeling. Voor op de afdeling  is een toolbox ontwikkeld. Dit is een doos met praktische oefeningen, psycho-educatie en middeleninformatie die zorg op maat biedt. Om het onderwerp te blijven agenderen is er een poster voor behandelaren ontworpen die opgehangen kan worden op de afdeling.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen