Terug

Technologie in de fggz: crossing borders

Om de kloof tussen het potentieel van technologie en de huidige stand van zaken te verkleinen is in dit project wetenschappelijke literatuur en ervaring vanuit de praktijk met elkaar verbonden. Veelbelovende richtingen voor technologie in de forensische zorg zijn in dit rapport in kaart gebracht. Op basis van deze aanbevelingen kan worden bepaald waar de komende jaren tijd en geld in moet worden geïnvesteerd.

Klik hier voor meer informatie

Mede naar aanleiding van dit product is de Techwijzer FZ ontwikkeld: Een overzicht van de technologische middelen die beschikbaar of interessant zijn voor het forensische zorgveld en direct bruikbaar zijn in de behandeling en begeleiding van cliënten. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen