Terug

Subgroepen brandstichters

Met dit rapport is er inzicht gegeven in de bestaande behandelprogramma’s en interventies voor brandstichters. Tevens is gekeken naar de mate waarin deze programma’s en interventies ook daadwerkelijk passend zijn voor de aanpak van de diversiteit aan problematiek die speelt bij de verschillende subgroepen van brandstichters. Het huidige behandelaanbod sluit niet altijd voldoende aan bij de (diversiteit in) problematiek en dit rapport biedt zicht en aanbevelingen op basis van evidence based en practice based behandelmethodes die momenteel in Nederland worden gehanteerd.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen