Terug

Sociotherapeutisch milieu

De twee rapporten van dit project dienen als eerste naslagwerk over de geschiedenis en uitvoering van sociotherapie enerzijds en de verkenning van werkzame elementen van deze methodiek anderzijds. Op basis van deze twee rapporten zijn er verschillende suggesties gedaan voor vervolgcalls binnen KFZ, bijvoorbeeld over het onderzoeken van aanvullende praktijk training/scholing voor sociotherapeuten en over risicomanagement binnen het sociotherapeutisch milieu. Zij wilde door gesprekken met sociotherapeuten en andere professionals in het veld allereerst de werkzame elementen van sociotherapie toetsen en nader concretiseren. Daartoe heeft in oktober 2016 een expertmeeting plaatsgevonden.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen