Terug

Seksualiteit bij forensische cliënten met een LVB

Instellingen hebben niet alleen een behandelplicht maar ook de plicht om de kwaliteit van leven en de levensbehoeften van hun cliënten te waarborgen. In dit project wordt de literatuur t.a.v. seksualiteit bij LVB-cliënten en attitudes en vaardigheden van professionals t.a.v. dit onderwerp geïnventariseerd en omgezet in praktische handvatten.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen