Terug

Seeking Safety als methodiek bij forensische LVB-cliënten

Dit project heeft een LVB addendum van Seeking Safety opgeleverd. Een pilot met dit addendum liet zien dat zowel patiënten als behandelaren over het algemeen tevreden zijn over de inhoud en werkwijze. Patiënten vinden dat de behandelonderwerpen aansluiten bij hun problematiek en behoeften. Zij waarderen met name de actieve werkvormen en de accepterende, luisterende houding van behandelaren. Ook behandelaren geven aan dat de methodiek in hun behoefte voorziet. Zij vinden de handleiding relatief gemakkelijk om mee te werken en de methodiek goed aansluiten op de leefwereld en het leerniveau van patiënten.

In dit project zijn de ervaringen van zowel behandelaren als patiënten met het LVB addendum getoetst en gebruikt om het addendum te verbeteren. Het verdient de aanbeveling om in de toekomst onderzoek te doen naar de effecten van het addendum, zoals verandering in middelengebruik of trauma-gerelateerde klachten.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen