Terug

Schema Focused Therapy (SFT)

De SFT interventie die onder de vlag van KFZ is ontwikkeld betreft een variant die voor het forensische veld is aangepast. Dat is nodig omdat er voor cliënten in de forensische zorg vaak sprake is van schema's die van invloed zijn op de totstandkoming van delictgedrag en die daarom een zeker recidiverisico met zich meebrengen. Deze variant focust zich specifiek op de doelgroepen met cluster B persoonlijkheidsstoornissen, een paranoïde persoonlijkheidsstoornis of psychopathie, waarbij gemiddeld genomen een matig tot hoog recidiverisico wordt ingeschat door middel van risicotaxatie en bij wie een geschiedenis van probleemgedrag is waargenomen.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen