Terug

Samenwerking met ketenpartners en betrokkenheid bij behandeling

Pameijer investeert actief in de samenwerking met ketenpartners rondom de cliënt. Het wordt belangrijk gevonden om aan het begin van een begeleidingstraject met alle ketenpartners duidelijke afspraken te maken over de taakverdeling, over onderlinge verwachtingen en op welke manier met elkaar gecommuniceerd wordt. Speciale aandacht is er voor het contact met behandelaren in de keten. Binnen Pameijer wordt er mediatieve behandeling geboden. Dat wil zeggen dat de gehele omgeving van een cliënt, waaronder de begeleiding van Pameijer, zich richt op de behandeling die gevolgd wordt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit helpend kan zijn bij het bewerkstelligen van gedragsverandering. Cliënten volgen behandeling bij Mozaïk of andere instellingen zoals Fivoor en de Waag. Pameijer gaat in de begeleiding door op de thema’s die aan bod komen bij behandeling in de begeleiding op de BW. Om als begeleiding het verlengde te kunnen zijn van behandeling, is het van belang om korte lijnen te hebben en regelmatig contact te hebben over een cliënt. De begeleiding kan ook signalen terugkoppelen aan de behandelaar die gezien worden naar aanleiding van een behandeling.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

Meer over deze parels

Best practice aandragen