Terug

Risicotaxatie ambulant (FARE)

De onderzoekers zijn aan de hand van de kernset van items, een bruikbaarheidsstudie in het ambulante forenische veld en nauwe consultering van alle verschillende partners gekomen tot een risicotaxatie-instrument die specifiek is ontworpen voor inzet in de ambulante forensische populatie. Het instrument de FARE, Forensisch Ambulante Risico Evaluatie, is in het najaar van 2016 in een aantal pilotinstellingen getoetst op praktische bruikbaarheid. De FARE is ontwikkeld als generiek instrument met als doel bij de grootste groep cliënten in de ambulante forensische zorg, de belangrijkste risicofactoren te identificeren en te monitoren om het recidiverisico in te kunnen schatten. In februari 2017 is een vervolgstudie gestart (Call 2017-64) om het instrument te valideren in het ambulante veld. De ontwikkelaars van de FARE hebben ook een eigen website met achtergrond informatie en actueel nieuws. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen