Terug

Responsiviteit bij behandeling van forensische patiënten met ADHD

Samenvattend lieten de studies zien dat kennis van dynamische risicofactoren en responsiviteit belangrijk is om behandeleffectiviteit te vergroten en recidive te verlagen. Behandeling kan inzetten op strategieën die helpen bij het monitoren en reguleren van gedrag en beslissingen. Bovendien kan het betrekken van het sociale netwerk van patiënten in de behandeling mogelijk bijdragen aan een verlaging van het recidiverisico.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen