Terug

Responsiviteit ASS

Er  wordt geadviseerd om voorafgaande aan een behandeling een individueel ASS-profiel op te stellen en dit te combineren met  individueel gerichte psycho-educatie over ASS.

Het actief betrekken van het steunsysteem van patiënt draagt bij aan het effect van de behandeling, door onder meer een betere afstemming op de persoonlijke omstandigheden en betere generalisatie.

Veel patiënten met ASS hebben baat bij extra visuele ondersteuning, ook al is de boodschap begrepen. Deze visuele ondersteuning zou standaard geboden moeten worden. Het is belangrijk oog te hebben voor comorbiditeit en hier specifieke behandeling voor te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor ADHD-achtige symptomen en slaapproblemen.

In de handreiking bij dit rapport zijn zeven aanbevelingen gegeven om de responsiviteit te optimaliseren. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen