Terug

Rapid realist review naar effectiviteit van forensische zorg voor cliënten met een LVB

Het Risk-Need-Responsivity model stelt dat om effecten te behalen, de behandeling niet alleen afgestemd dient te worden op het risico op recidive en op de criminogene factoren, maar ook op de persoon van de dader, waaronder ook de intelligentie en het lerend vermogen vallen. Het is dan ook belangrijk om meer zicht te krijgen op wat werkt voor wie, wanneer en waarom. In dit project wordt gekeken naar effecten van behandeling, maar ook naar de interactie met de context en kenmerken van de persoon in relatie tot die behandeleffecten.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen