Terug

Proces naar ontwikkeling

Binnen HVO-Querido wordt er serieus en weloverwogen gewerkt aan innovatie en ontwikkeling van de instelling. Het viel het reviewteam op hoe doordacht keuzes worden gemaakt. Er wordt eerst gedegen onderzocht voordat er veranderingen doorgevoerd worden of nieuw beleid wordt ontwikkeld. Zo heeft HVO-Querido onlangs de forensische doelgroep binnen de instelling onderzocht. Dat ging om vragen als: hoe zien de recidiverisico’s eruit, wat is de verdeling laag, midden en hoog recidiverisico, waar is de doelgroep terug te vinden in de instelling en wat is de aard van de problematiek van deze mensen. Onderdeel van dit onderzoek is ook een interview met Petra Schaftenaar, een ervaren professional binnen de forensische zorg. Dit gesprek ging onder andere over het RNR-model en hoe bijvoorbeeld cliënten met een laag recidiverisico beter niet bij hoog risico cliënten geplaatst kunnen worden. Op basis van dit onderzoek gaat nu bekeken worden of forensische cliënten meer geclusterd geplaatst gaan worden. Een ander voorbeeld is dat er nu onderzoek wordt gedaan naar de afwijzingen van forensische cliënten vanuit het Bureau Aanmelding en Plaatsing (BAP). Er wordt bijgehouden wat de redenen van afwijzing zijn, om te kijken of er eventueel gekeken moet worden naar het aanbod binnen HVO-Querido. Op deze manier kunnen gemaakte keuzes binnen de instelling goed onderbouwd worden.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen