Terug

Proces aan de voordeur

De intake en plaatsing binnen Lister is erg strak geregeld. Er wordt nauwkeurig gescreend of een cliënt past bij één van de voorzieningen van Lister en of Lister kan bieden wat de cliënt nodig heeft. Lister heeft een verdiepingsformulier ontwikkeld die naar de cliënt en verwijzer worden gestuurd alvorens het intakegesprek plaatsvindt. Door middel van dit formulier krijgt Lister een completer overzicht van de relevante informatie voor de intake van een cliënt. In dit formulier worden verdiepende vragen gesteld over de verschillende leefgebieden. Vaak geeft een aanmelding via het IFZO voornamelijk informatie over het justitieverleden en weinig informatie met betrekking tot wonen en motivatie, zeker als er niet actief een behandelaar gekoppeld is aan de cliënt. Hoewel het formulier in de praktijk niet altijd volledig en uitgebreid wordt ingevuld, biedt het formulier extra informatie waarover in het intakegesprek doorgepraat kan worden om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van de cliënt. Verder is Lister zich erg bewust van krachten en grenzen van de begeleiding van Lister, wat meegenomen wordt in de beslissing om te plaatsen. Zo moet er wel enige mate van motivatie zichtbaar zijn bij de cliënt om aan herstel te werken. Eerdere ervaringen hebben Lister geleerd dat dit nodig is om te voorkomen dat cliënten Lister alleen als huisvesting zien en niet open staan voor begeleiding. Hier wordt streng op gescreend. Dit kan soms frustratie opleveren bij de plaatser, maar er is ook wel begrip voor deze keuzes en Lister probeert via andere overleggen mee te denken waar deze cliënten dan wel geplaatst kunnen worden. Aan de voordeur wordt dus al nauwkeurig gescreend of een cliënt past binnen Lister. Als het team Voordeur potentie ziet in de plaatsing van de cliënt, vindt er een adviesgesprek plaats met de GGZ-specialist. Als daar ook een positief advies uit komt, wordt de potentiële plaatsing ingebracht bij het team van de beoogde voorziening. Zij kunnen aangeven of zij een cliënt ook passend vinden voor de voorziening en als het team erover eens is dat een cliënt geplaatst kan worden, wordt de cliënt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het reviewteam is van mening dat dit gekaderde proces waar goed gescreend wordt erg waardevol is om teleurstellingen in trajecten te voorkomen.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen