Terug

Proactief handelen bij dreigende agressie van cliënten in opvangvoorzieningen

De Individuele Proactieve AgressiehanteringsMethode (IPAM) die in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdhulp is ontwikkeld, biedt een goede basis voor opvanginstellingen om op proactieve wijze agressie te benaderen. Deze methodiek helpt bij het anticiperen op agressie-incidenten en het organiseren van een aanpak op maat. Kernelementen zijn een monitorsysteem met feedback-loops en een individueel agressiehanteringsplan. Het doel van dit project was om de methodiek door te ontwikkelen voor de specifieke context van de maatschappelijke opvang.  Deze call heeft daarom een handleiding 'Proactieve Agressiehantering voor Opvangvoorzieningen' (PAvO) opgeleverd. Daarmee kunnen medewerkers op meer proactieve wijze agressie-incidenten benaderen. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen