Terug

Principes leefklimaat

Binnen een aantal locaties van HVO-Querido wordt er in aanvulling op de Krachtmethodiek ook gewerkt vanuit de principes van de leefklimaat benadering, onderzocht door Peer van der Helm. Uit het onderzoek van Peer van der Helm zijn vier principes gekomen: Sfeer, ondersteuning, groei en geen repressie. Deze vier principes zorgen voor een positief leefklimaat en bevorderen het herstel. Het gaat om het in contact zijn met de cliënt, de connectie op een gelijkwaardige manier maken en het positief bekrachtigen van gewenst gedrag. Er wordt geïnvesteerd in de samenwerkingsrelatie en het bespreekbaar maken van (ongewenst) gedrag. Cliënten zijn vaak gewend afgekeurd te worden op hun gedrag en sanctionering hiervan. Vanuit deze benadering wordt juist geen repressie ingezet, maar het gesprek aangegaan. Bespreken wat de cliënt nodig heeft om aan zijn doelen te blijven werken. Dit betekent niet dat er niet begrensd wordt, maar dit is dan een weloverwogen beslissing. Er wordt niet verstopt achter regels en straffen, maar het zet aan tot nadenken over hoe een cliënt zonder repressie verder geholpen kan worden. Binnen HVO-Querido wordt gezien dat dit zijn vruchten af begint te werpen. Cliënten gaan merken dat ze niet afgekeurd worden als ze een fout maken, maar dat ze een kans krijgen om ervan te leren. Het reviewteam ziet de leefklimaat benadering als een waardevolle aanvulling op de Krachtmethodiek en merkt dat deze benadering ook echt is doorgedrongen op de afdelingen waar het is geïmplementeerd. Ook in het gesprek met de cliënt kwam naar voren wat deze benadering voor hem heeft betekend in zijn herstel.

Dit betreft een parel binnen het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

Meer over deze parels

Best practice aandragen