Terug

Ontwikkeling van een behoefte- en risicobeoordelingstool voor de BW/MO

De tool heeft als doel om meer zicht te krijgen op (dynamische) risico- én beschermende factoren op problematisch gedrag om zo de begeleiders meer handvatten te geven in de bejegening en begeleiding van hun cliënten. De tool moet door middel van observatie, informatie van ketenpartners en het intakegesprek ingevuld kunnen worden. De tool bevat tevens een zelfbeoordeling, die rekening houdt met de diversiteit in cognitie en aandacht van cliënten. De zelfbeoordeling geeft de begeleider input vanuit het cliëntperspectief en stimuleert shared decision making. Het instrument zal nadrukkelijk geen ‘afvinklijstje’ worden, maar het bewustzijn van medewerkers in de BW/MO sector over risico’s en beschermende factoren vergroten en daarmee de forensische scherpte. Het kan aanleiding geven tot meer reflectie en verdieping van gesprekken over gedrag, risico’s, beschermende factoren en begeleidingsbehoeftes en ondersteunt een gelijkwaardige dialoog tussen cliënt en begeleider. Dit kan de werkrelatie tussen begeleiders en cliënten op een positieve wijze beïnvloeden en daarmee ook een positief effect op de begeleiding.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen