Terug

Online gedragstrainingen bij reclasseringscliënten

Op basis van een literatuurstudie, consultatie van experts op het gebied van online gedragstrainingen in het gedwongen kader en een systematische verzameling van ervaringen van ontwikkelaars, trainers en deelnemers (bij de uitvoering van JI’s worden cliënten doorgaans deelnemers genoemd) met online JI’s, wordt onderzocht wat de voorwaarden en condities zijn om online JI’s uit te voeren. Het doel is de reclassering te adviseren over hoe bestaande JI’s ook (deels) online uit te voeren zijn.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen